Disclaimer

Kessel Machinefabriek is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Kessel Machinefabriek verbonden zijn. Kessel Machinefabriek is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van materiaal dat op deze website beschikbaar is.

Kessel Machinefabriek is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Kessel Machinefabriek worden aangeboden.

Kessel Machinefabriek garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is. Kessel Machinefabriek garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Kessel Machinefabriek garandeert niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Waarom Kessel Machinefabriek?

Hoogwaardige
producten
Grote
flexibiliteit
Modern
machinepark
Vakbekwame
medewerkers
Korte
levertijden
Nieuwste
meetapparatuur